» Про нас » Інвестиційна програма

Склад матеріалів Інвестиційної програми ТОВ «КППВ» у сфері теплопостачання на 2021-2022 роки

 1. Додаток №1. Титульний аркуш.

 2. Додаток № 2. Інформаційна картка ліцензіата.

 3. Склад матеріалів Інвестиційної програми ТОВ «КППВ» у сфері теплопостачання на 2021-2022 роки.

 4. Додаток № 3. Фінансовий план  використання коштів  для виконання Інвестиційної програми ТОВ «КППВ» у сфері теплопостачання  на 2021-2022 роки.

 5. Додаток № 4. Фінансовий план  використання коштів  для виконання Інвестиційної програми, та їх  урахування у структурі тарифів на 12 місяців по ТОВ «КППВ» на 2021 рік.

 6 .Додаток № 5. План витрат за джерелами фінансування  на виконання  інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців по ТОВ «КППВ».

 7. Додаток № 6. Узагальнена характеристика  об’єктів теплопостачання ТОВ «КППВ» станом на 01 вересня 2021 року.

 8. Додаток № 7. Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних.

 9. Загальна  інформація по ТОВ «КППВ» на 2021 рік.

10. Пояснювальна записка інвестиційної програми.

     10.1. Технічне переоснащення насосного  устаткування з заміною насосних агрегатів контуру     
     вапняно-коагульованої  води хімічного водоочищення.

                10.1.1 Пояснювальна записка до пункту 1.1.1.1. Фінансового плану (додаток 3).

           10.1.2 Договір на придбання насосного  устаткування.

     10.2. Технічне переоснащення насосного  устаткування з заміною насосних агрегатів контуру підживлення теплових
     мереж ХВО.

           10.2.1 Пояснювальна записка до пункту 1.1.1.2. Фінансового плану (додаток 3).

           10.2.2 Договір на придбання насосного  устаткування.

     10.3. Модернізація. Розподільчий КРУ-2-10. Заміна в РУ -1, 2 високовольтних вимикачів ВМПЄ-10 на ВР-1-10-20.

           10.3.1 Пояснювальна записка до пункту 1.1.1.3. Фінансового плану (додаток 3).

           10.3.2 Договір на придбання устаткування.

     10.4. Технічне переоснащення вузла обліку природного газу котельні ППВ.

           10.4.1 Пояснювальна записка до пункту 1.1.2.1. Фінансового плану (додаток 3).

           10.4.2 Комерційна пропозиція на виконання проекту.

     10.5.  Придбання програмного забезпечення та серверного обладнання.

           10.5.1 Пояснювальна записка до пункту 1.2.3.1 Фінансового плану (додаток 3).

           10.5.2 Комерційна пропозиція (рахунки) на виконання заходу.

     10.6.  Придбання автоматизованого робочого місця.

           10.6.1 Пояснювальна записка до пункту 1.2.3.2 Фінансового плану (додаток 3).

           10.6.2 Комерційна пропозиція на виконання заходу.

     10.7. Оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових  будинків засобами  обліку споживання теплової енергії.

           10.7.1 Пояснювальна записка до пункту 3.2.2.1 Фінансового плану (додаток 3).

           10.7.2 Лист та розрахунок вартості на заміну вузлів обліку теплової енергії ду 20-65 мм.

11. Розрахунок економічної ефективності впровадження заходів інвестиційної програми ТОВ «КППВ» на 2021-2022 роки.

12. Пояснення щодо впливу результатів реалізації інвестиційної програми-     2021-2022 р.р. на структуру тарифів ТОВ «КППВ».